Členové zastupitelstva

Starosta:

Stanislav Vosický, e-mail: starosta@pysely.cz
602 301 643, tel. na MěÚ 323 647 207

Místostarostka (neuvolněná)

Ing. Dana Drábová, Ph.D.,dr.h.c. e-mail: dana.drabova@seznam.cz
323 647 240, 602 354 177

Další členové zastupitelstva:

Ing. Marian Klásek , e-mail: marian.klasek@seznam.cz
603 250 024

Ing. Štěpánka Bednářová, e-mail: stepanka.bednarova@seznam.cz
721 933 878

Mgr. Martin Zaradička, email: hudsonservice@seznam.cz
602 229 922

Mgr. Jan Schreiner, email: janschreiner@seznam.cz 
605 234 183

RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D., e-mail: havlickovi@sendme.cz
323 647 206, 608 766 732

Mgr. Iva Niklesová, email: ivanikl@seznam.cz
723 035 314

Jan Nádvorník, email: jnzempr@seznam.cz
603 256 827

Jan Tupý,Dis. email: jan.tupy@gmail.com
606 612 291

Jan Kostrhoun, email: kostrhoun.ebert@seznam.cz
605 131 168