Poplatky pro rok 2018

Nové známky na komunální popelnice budou k prodeji od středy 3.1.2018.

Pro platbu převodem:

Odpad č.ú.: 50032-320111359/0800

Částka 1 000,-Kč/osoba s TP nebo 1 000,-Kč/nemovitost

variabilní symbol si vyžádejte telefonicky, známky na popelnice si vyzvedněte na MěÚ v úředních hodinách.

 

Platba za psa: 300,-Kč   1. pes,

                       450,-Kč   2. pes,

                       150,-Kč   1. pes - důchodce

                       200,-Kč   2. pes - důchodce

č.ú.: 320 111 359 /0800, v.s. na vyžádání

Hřbitovní poplatky

250,-Kč / služby za rok

č.ú.: 320 111 359 /0800, v.s.: číslo hrobu/rok