Jak postupovat v případě nálezu uhynulé zvěře

Vážení občané,

v případě nálezu uhynulé zvěře (především divokých prasat) na pozemcích, kde nelze určit vlastník pozemku, kontaktujte pracovníky určené ke sběru a ukládání této zvěře.

Křížek Martin tel. 602 277 972

Ošmyk Richard tel. 602 179 769

Jenšovský Miroslav tel. 723 981 974